Zmiana lokalizacji przystanku WARSZAWA CENTRUM 05

W zawiązku zzakończonym remontem ronda Dmowskiego i uruchomionym nowym przejściem naziemnym w ciągu Alej Jerozolimskich, obecny przystanek Centrum 05 został podzielony na dwie zatoki. Dla większego bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawienia komfortu dla osób oczekujących na autobusy przewoźników prywatnych w kierunku mostu Poniatowskiego ok. 80 m, za nowym przejściem dla pieszych, została utworzona nowa zatoka z nazwą przystanku Centrum 05. W poprzedniej lokalizacji przystanek Centrum 05 zmienia numerację na Centrum 15. Powyższe zmiany obowiązują od dnia 16.07.2022 roku.

Dodaj komentarz