Ceny biletów

Cennik Biletów jednorazowych i miesięcznych normalnych
Uwaga: OD MARCA NASTĄPIŁA ZMIANA CEN BILETÓW MIESIĘCZNYCH - WZROST CEN (BILETY ULGOWE OK. 15 ZŁ, BILETY NORMALNE OK. 10 ZŁ)
Do wszystkich cen biletów normalnych stosowane są ulgi ustawowe