Bilety miesięczne

Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać się nim może, wyłącznie osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu.

Bilet miesięczny jest ważny na miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Osoba posiadająca bilet miesięczny zobowiązana jest do jego okazania kierowcy przed rozpoczęciem podróży.

Ceny biletów miesięcznych między poszczególnymi przystankami znajdą Państwo w zakładce Ceny biletów.

Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla międzymiastowej komunikacji samochodowej. (zestawienie ulg ustawowych)

WYMAGANIA DO ZAKUPU BILETU MIESIĘCZNEGO PO RAZ PIERWSZY:

  • – wypełniony formularz RODO (imię nazwisko, adres)
  • – legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku zakupu biletu miesięcznego szkolnego) lub inna legitymacja upoważniająca do pozostałych ulg na bilety miesięczne

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH PROWADZIMY W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:

  • – baza BAGS, Dobre ul. Przemysłowa 5 –  w godz. pracy biura
  • – Dworzec Autobusowy w Mińsku Mazowieckim (punkt z oznaczeniem “Sprzedaż biletów miesięcznych BAGS”) – cztery dni na przełomie miesięcy. Szczegółową informację w jakich dniach i godzinach prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych na Dworcu Autobusowym uzyskasz w dziale Aktualności.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego istnieje możliwość wyrobienia wtórnika biletu. Koszt wyrobienia duplikatu biletu wynosi 30 zł