Zmiany w rozkładach jazdy od 2 października 2023

Od dnia 2 października 2023 r.  zostają wprowadzone następujące zmiany w rozkładach jazdy w dni powszednie:

Linia B1:

Dodane zostają kursy:

– 7:00 z Mińsk Maz Dworzec -> Warszawa Plac Zawiszy

– 13.30 z Mińsk Dworzec -> Warszawa Plac Zawiszy

– 8:45 z Warszawy Plac Zawiszy -> Mińsk Maz.

-15.00 i 15.30  z Warszawy Plac Zawiszy ->Mińsk Maz.Dworzec (16.10, 16:40)->Jakubów-> Dobre (będą kursowały w dni nauki szkolnej)

– kurs 15.15  z Warszawa Plac Zawiszy ->Mińsk Maz (16:25)->Jakubów->Dobre – (będzie kursował wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej (H)

Linia B3:

Dodany zostaje kurs:

– 6:15 S z Dobre ->Stanisławów (6:27)->Mińsk Maz. Dworzec (będzie kursował w dni nauki szkolnej)