Objazd zamkniętego odcinka drogi w miejscowości Targówka

W związku z remontem drogi powiatowej 2230W w miejscowości Targówka (ul. Mazowiecka)  informujemy, że od dnia 8 maja w/w odcinek zostanie całkowicie wyłączony z ruchu a autobusy linii B4 zostaną skierowane na objazd ulicami:

Osiedlowa-Warszawska-Łupińskiego w obu kierunkach jazdy według załączonej mapki.

Na czas objazdu  wyłączone zostaną przystanki: 

Targówka I, Targówka II oraz Mińsk Maz Dąbrówki w kierunku Mrozów