Bilet miesięczny szkolny po raz pierwszy – Info

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym przypominamy, że do zakupu po raz pierwszy biletu miesięcznego szkolnego niezbędne są:

– ważna legitymacja szkolna (w przypadku zmiany szkoły przez ucznia uwzględniana jest legitymacja z poprzedniej szkoły, gdyż jest ona ważna do 30 września br.)

– zaświadczenie RODO (zgoda na przetwarzanie danych), w przypadku osoby poniżej 16 roku życia zgodę musi wyrazić prawny opiekun.

Druk RODO
FORMULARZ DO POBRANIA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Bilet miesięczny można nabyć w kasach biletowych BAGS:

– baza BAGS: Dobre ul. Przemysłowa 5 /od poniedziałku (7-19) do soboty (7-13)/

– Dworzec Autobusowy Mińsk Maz.: 30-31 sierpnia, 1,2,4 września

Bilet miesięczny jest ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości, zaś bilet miesięczny ulgowy wyłącznie z dokumentem uprawniającym do ulgi (bilet miesięczny szkolny jest ważny tylko z legitymacją szkolną)

Dodaj komentarz