Bilet miesięczny szkolny po raz pierwszy - info

By
2925
Bilet miesięczny szkolny po raz pierwszy - info

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym przypominamy, że do zakupu po raz pierwszy biletu miesięcznego szkolnego niezbędne są:

– ważna legitymacja szkolna (w przypadku zmiany szkoły przez ucznia uwzględniana jest legitymacja z poprzedniej szkoły, gdyż jest ona ważna do 30 września br.)

– zaświadczenie RODO (zgoda na przetwarzanie danych), w przypadku osoby poniżej 16 roku życia zgodę musi wyrazić prawny opiekun.

Druk RODO
FORMULARZ DO POBRANIA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ