Zmiany na liniach regularnych od grudnia 2019 r.

By
204
Zmiany na liniach regularnych od grudnia 2019 r.

Linia B1

– zmiana trasy przejazdu autobusów na terenie Mińsk Maz.: wyłączone z użytkowania zostają przystanki Mińsk Maz. Kopernika I, Kopernika II  dla autobusów jadących w kierunku Warszawy;  autobusy na tym odcinku będą kursowały trasą: Kazikowskiego 02 – Dworzec Autobusowy – Kazikowskiego 03 – 11 listopada; przebieg pozostałej trasy bez zmian.

– zawieszone zostają następujące kursy w dni powszednie:

·         z Dobrego -> Mińsk Maz. -> Warszawa: 6.00

·         z Mińsk Maz. Dworzec -> Warszawy:  7.00, 14.55, 20.05

·         z Warszawy Plac Zawiszy – > Mińsk Maz. -> Dobre: 10.45, 15.50, 21.40

·         z Mińsk Maz. –> Jakubów -> Dobre: 22.50

– kurs z Warszawy Plac Zawiszy z godz. 19.15 przesunięty na godz. 19.35 i przekierowany na linię B2 (Warszawa – Mińsk Maz. – Stanisławów – Dobre)

– zmiany w sobotnich i niedzielnych rozkładach jazdy

 

Linia B2, B3

 – zawieszony zostają następujące kursy:

·         z Dobrego – > Stanisławów -> Mińsk Maz.: 4.50

– dodatkowy kurs:

·         19.35 Z Warszawy Plac Zawiszy -> Mińsk Maz. (20.45) –> Stanisławów -> Dobre (linia B2)

 

Linia B4

– zawieszone zostają następujące kursy w soboty:

·         z Mrozów do Mińska: 5.55, 18.40

·         z Mińsk Maz. Dworzec do Mrozów: 6.25, 19.15

 

Linia B5

kurs 4.50 z Czarnogłowia relacji Czarnogłów – Warszawa skrócony do relacji Dobre (5.05) – Warszawa

– kurs 19.10 z Warszawy Plac Zawiszy relacji Warszawa – Czarnogłów skrócony do relacji Warszawa – Dobre

– kurs 16.50 z Warszawy Plac Zawiszy przesunięty na godz. 16.45

– zawieszone kursy w soboty: 

·         6.15 z Dobrego do Warszawy

·         9.00 z Warszawy Plac Zawiszy do Dobrego

– zmiana cen biletów jednorazowych i miesięcznych

 

Linia B6

– kurs z godz. 5.07 z Kałuszyna do Mińsk Maz. przesunięty na godz. 5.00

– zawieszone kursy:

·         19.20 z Kałuszyna do Mińsk Maz.

·         20.20 z Mińsk Maz. do Kałuszyna

– zmiana cen biletów miesięcznych.