Funkcjonowanie komunikacji regularnej BAGS 15 i 16 sierpnia

By
880
Funkcjonowanie komunikacji regularnej BAGS 15 i 16 sierpnia
W dniu 15 sierpnia 2019 r. autobusy BAGS na wszystkich liniach regularnych będą kursowały według rozkładu świątecznego:

– obowiązują  kursy bez oznaczenia literą “U” i kursy oznaczone znakiem “+” w rozkładach niedzielno-świątecznych

 

Wykaz kursów 15 sierpnia 2019 r.

Linia B1: Dobre -> Mińsk Maz. -> Warszawa

4.35; 5.30; 7.00; 8.15; 9.25; 11.25; 14.10; 16.00; 16.40; 17.45

Linia B1: Mińsk Maz. Dworzec Autobusowy – > Warszawa Plac Zawiszy

5.20; 6.15; 7.45; 9.00; 10.10; 12.10; 14.55; 16.45; 17.25; 18.30

Linia B1: Warszawa Plac Zawiszy 01-> Mińsk Maz. -> Dobre

6.45; 8.00; 9.00; 10.30; 12.30; 14.35; 16.25; 18.05; 18.50; 20.10

Linia B1: Mińsk Maz. Dworzec Autobusowy -> Jakubów -> Dobre 

8.00; 9.15; 10.15; 11.45; 13.45; 15.50; 17.40; 19.20; 20.05; 21.20

Linia B3,B4: brak kursów

Linia B5: Dobre->Stanisławów->Warszawa 

5.05; 16.55

Linia B5: Warszawa Plac Zawiszy 01 -> Stanisławów-> Dobre

7.15; 19.10

 

W dniu 16 sierpnia (piątek) autobusy na wszystkich liniach regularnych będą kursowały jak w dzień powszedni z wyłączeniem kursów szkolnych oznaczonych w rozkładzie jazdy literą “S”